Kwaliteit

ProTolk goede kwaliteit voor een redelijke prijs

ProTolk verzorgt het tolken van Chinees naar het Nederlands en van Nederlands naar het Chinees vanuit de doelstelling dat goede kwaliteit niet duur behoeft te zijn. Eigenaar Lydia van Gammeren is lid van het NGTV en is als tolk Chinees en vertaler Chinees opgenomen in het kwaliteitsregister van de WBTV en het register van de SIGV. Uitgebreide kennis wordt gecombineerd met meer dan 12 jaar ervaring van het tolken Chinees in een breed scala van sectoren van de maatschappij.

NGTV-Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) is met ca. 1.200 leden de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland. NGTV-leden zijn hoogopgeleide specialisten en vrijwel alle talen en vakgebieden zijn in het NGTV vertegenwoordigd, of het nu gaat om juridisch vertalers Engels, technisch vertalers Hongaars of congrestolken Chinees. Als lid van het NGTV is Lydia van Gammeren beëdigd vertaler Chinees en beëdigd tolk Chinees. Het NGTV staat al ruim 60 jaar voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
Het NGTV is gesprekspartner voor de overheid, het bedrijfsleven, de rechtspraak, andere beroepsverenigingen en opleidingen, aangaande alle zaken die betrekking hebben op de werkzaamheden en het functioneren van (zelfstandige) (beëdigd) tolken en vertalers.
Het NGTV zet zich in voor: de bevordering van de professionele en materiële belangen van de vertalers en tolken in het algemeen en van de NGTV-leden in het bijzonder;
de bevordering van een juist begrip van de taak van vertalers en tolken;
versterking van nationale en internationale positionering op het gebied van vertalen en tolken.
Het NGTV is dé beroepsvereniging voor alle tolken en vertalers die het beroep van vertaler en/of tolk uitoefenen als hoofdberoep of als nevenberoep, zelfstandig dan wel in dienstverband en voldoen aan de kwaliteitseisen die de vereniging stelt. Dit betekent dat leden van het NGTV over voldoende opleiding en/of werkervaring beschikken om met succes het beroep van tolk en/of vertaler op een professioneel niveau te kunnen uitoefenen.

Raad voor Rechtsbijstand WBTV -Wet Beëdigde Tolken en Vertalers

Waarom het Rbtv raadplegen? Waarom voor een registertolk of -vertaler kiezen?

Het Rbtv staat voor integriteit en kwaliteit. Ook in dit register is de tolk Chinees Lydia van Gammeren opgenomen. Hieronder leest u wat de voordelen van het Rbtv voor u als afnemer zijn.
Voordelen van een registertolk of –vertaler:
onafhankelijke personen beoordelen alle verzoeken tot inschrijving op uniforme wijze (aan de hand van vastgestelde criteria);
de inschrijfvoorwaarden zijn uitgewerkt en gepubliceerd en daardoor duidelijk en transparant;
alle ingeschreven tolken en vertalers hebben een Verklaring omtrent het gedrag aangeleverd;
alle ingeschreven tolken en vertalers hebben een eed of belofte afgelegd;
alle ingeschreven tolken en vertalers moeten zich aan de Gedragscode Wbtv houden, die als referentiekader voor de beoordeling van gedrag dient;
een onafhankelijke adviescommissie behandelt ingediende klachten zorgvuldig;
Bureau Wbtv gebruikt een uniforme, herkenbare en betrouwbare taallijst;
de gegevens die het Rbtv bevat over tolken en vertalers zijn altijd up-to-date;
het Rbtv biedt u de mogelijkheid om te zoeken op specialisaties en andere zoekcriteria.
Wettelijke afnameplicht:
Buiten het feit dat het Rbtv veel voordelen biedt, hebben bepaalde afnemers van tolk- en vertaaldiensten een afnameplicht (artikel 28 Wbtv).

SIGV-Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers

Register SIGV
Dit Register geeft een actueel overzicht van alle gerechtstolken en juridisch vertalers die thans gediplomeerd zijn bij de Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers (SIGV). Deze lijst is bestemd voor gebruik door de griffies van de rechtbanken, advocaten, notarissen en al diegenen die beroepshalve de diensten gebruiken van op juridisch gebied gespecialiseerde tolken en/of vertalers. Het doel van dit Register is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van dit vakgebied door de erkende deskundigheid van de bij deze Stichting afgestudeerden publiekelijk kenbaar te maken. Met nadruk zij gesteld dat alléén de hier geregistreerde tolken en/of vertalers deze juridische deskundigheid in de vorm van het SIGV-diploma Gerechtstolk en/of Juridisch Vertaler hebben verworven. Ook in dit register zijn de tolken Chinees en vertalers Chinees van Protolk opgenomen.

Tolk Mandarijn Chinees of vertaler Mandarijn Chinees nodig?

Neem nu contact op

06 41 396 220