Wie is Pro Tolk

Tolk- en vertaalbureau

Pro Tolk is een officieel tolk- en vertaalbureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 273355790000.  Eigenaar van Pro Tolk is Drs. Lydia van Gammeren, sinologe. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden in de Chinese taal en cultuur in 2006. Zij studeerde ook aan de Beijing Language and Culture University en bezocht China talrijke keren, van noord naar zuid, van west naar oost.

Zij heeft zich onder andere verdiept in  burgerlijk procesrecht, recherche en regels, tolken in de jeugdzorg, tolkethiek en daarin certificaten behaald.

Zij heeft aanvullend een Propedeuse Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit behaald. Zij heeft naast ruime algemene tolkervaring onder andere ervaring op het gebied van intellectueel eigendom, zakelijke besprekingen, leveringsakten, specifieke contracten en medische gesprekken.

Lydia van Gammeren is werkzaam als beëdigd tolk en vertaler vanaf 2007.

Aangesloten bij

Mandarijn Chinees Vertaler nodig?

Neem nu contact op