Wie is ProTolk

Tolk- en vertaalbureau

ProTolk is een officieel tolk- en vertaalbureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 273355790000.  Eigenaar van ProTolk is Drs. Lydia van Gammeren, sinologe. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden in de Chinese taal en cultuur in 2006. Zij studeerde ook aan de Beijing Language and Culture University en bezocht China talrijke keren, van noord naar zuid, van west naar oost.

Zij heeft zich onder andere verdiept in  burgerlijk procesrecht, recherche en regels, tolken in de jeugdzorg, tolkethiek en daarin certificaten behaald.

Zij heeft aanvullend een Propedeuse Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit behaald. Zij heeft naast ruime algemene tolkervaring onder andere ervaring op het gebied van intellectueel eigendom, zakelijke besprekingen, leveringsakten, specifieke contracten en medische gesprekken.

Lydia van Gammeren is werkzaam als beëdigd tolk en vertaler Chinees vanaf 2007.

Aangesloten bij

Tolk Mandarijn Chinees of vertaler Mandarijn Chinees nodig?

Neem nu contact op

06 41 396 220