Zakendoen met China

Import & export

Vaak laten Nederlandse zakenmensen het beschikbaar stellen van een tolk Chinees over aan de Chinese partner. Gesprekken en onderhandelingen geschieden dan vaak in het Engels. Bovendien is die tolk Chinees vaak een werknemer van het Chinese bedrijf, en niet een objectieve tolk.

Het zaken doen met China vereist naast het spreken van de taal echter ook inzicht in de Chinese cultuur en tradities. Daarom is het inschakelen van een Nederlandse tolk Chinees belangrijk. Een Nederlandse tolk Chinees kan voor u fungeren als een schakel tussen twee culturen en is objectief.

Wij beschikken over tolken Chinees die afgestudeerd zijn aan de Universiteit van Leiden. Zij hebben dankzij hun studie veel meer kennis van China dan alleen het spreken van de taal.

Zonder kennis van de Chinese taal is het voor u mogelijk lastig om te bepalen welke tolk Chinees u nodig hebt. China is immers een groot land met vele talen en dialecten. Mandarijn Chinees is de officiële taal in China, en is daarnaast ook de meest gesproken taal. Op een tweede plek komt het Kantonees, en op nummer drie het Shanghainees. Zelfs Chinezen die een van deze andere talen/dialecten als moedertaal hebben, leren al op jonge leeftijd Mandarijn Chinees op school.  Mandarijn Chinees is de algemene communicatietaal. Uw zakenpartners zullen over het algemeen dus goed Mandarijn Chinees spreken. Met een tolk Mandarijn Chinees zit u dan ook goed in de meeste gevallen. U kunt u door ons laten adviseren als u wilt weten welke tolk Chinees u nodig heeft.  

Kies ProTolk voor een tolk Mandarijn Chinees met een grondige kennis van de Chinese taal èn cultuur! Vraag een offerte op maat!

Tolk Mandarijn Chinees of vertaler Mandarijn Chinees nodig?

Neem nu contact op

06 41 396 220